Северна Америка през периода креда

В периода креда Северна Америка се отделила от Европа и Южна Америка, но все оюе оставала свързана с Азия. Климатът бил по-топъл от днешния, а Северният Ледовид океан, който сега е скован в ледове, тогава не бил замръзнал.
Северна Америка била разделена на няколко големи острова посредством топли и плитки морета. Западният вътрешен канал разделял континента по дължина и се простирал от днешната река Хъдсън на север до сегашния Мексикански залив на юг. Сушата вече била покрита с цъфтящи широколистни растения. Имало и обширни иглолистни гори.
Името дейнонихус означав "ужасяващият нокът". Този хишник имал силни челюсти с остри като бръснач зъби. Но неговото истински смъртоносно оръжие бил големият, извит като сърп нокът - по един на всеки от задните крайници. Изправен, дейнонихусаът достигал човешки бой. Когато няколко от тези хищници ловували заедно, те можели да повалят много по-едра от собствения си размер плячка.
В небесата на креда са властвали гигантски птерозаври - птеранодон и кецалкоатъл.
Трицератопсът бродел из лесовете на стада. Главата и вратът му били защитени с яка от здрава кост, а трите големи рога на главата му представлявали отлична защита срещу атаките на месоядните динозаври.

Тиранозавърът имал остри като трион зъби, дълги до 18 см. Той предледвал жертвите си и ги повалял с помощта на краката или челюстите си. Неговите слаби предни крайници му служели да притиска плячката, докато я довърши с нокти и зъби.
Паразауролофусът имал на главата си извит назад гребен от цилиндрична кост, стигащ до 2 метра дължина. Костта била куха и най-вероятно превръщала звуците, които издава, в силно мучене. Пахицефалозавърът имал куполовидна глава. Здравата кост на черепа вероятно му е служела като шлем в битките с другите мъжки от вида.
Евоплоцефалусът бил защитен с броня от дебели костни плочки. От главата и гърба му стърчели и конусовидни шипове. Даже веждите му били от кост. А в края на опашката му имало костна топка, с която се отбранявал.

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails