Триаски период

Ерата на динозаврите започва с триаския период - преди 251-200 милиона години. По това време сушата на Земята е едно цяло - един общ контитент - Пангея. Той бил заобиколен от огромна водна площ - от праокеанът Панталаса. Тъй като нивото на водата не било постоянно, очертанията на сушата също се променяли. Затова и континентите изглеждат различно на съвременните карти. През триаския период Индия била разположена между Африка и Антарктика.

Климатът през триас бил горещ и сух почти навсякъде. Голяма част от повърхността на Земята била скалиста и покрита с пясък, виреела единствено жилава растителност. В такива условия се появили първите динозаври. Възможно е те да са еволюирали от някои дребни влечуги като еупаркерията. В Южна Америка преди близо 250 милиона години живеел хереразавърът - бърз триметров хищник с остри зъби. Риоджазавърът пък бил еднотонов растителнояден великан.

Динозаврите населили Европа през късния триас - преди 200 милиона години. Един от най-големите сред тях бил платеозавърът, чиято дължина от муцуната до края на опашката стигала 8 метра. Платеозавърът бил растителнояден. Имал дълга шия и миролюбив характер, освен когато го нападал свирепия орнитозух. Този орнитозух не бил динозавър, а принадлежал към групата на по-древните влечуги - текодонти. Салтопусът бил твърде дребен, за да заплашва платеозавъра. Затова пък настървено преследвали насекоми и червеи. Летящите влечуги, наричани птерозаври, като одиморфодона например, също се появили за първи път през триаса.

Преди 225 милиона години Северна Америка вече била обитавана от динозаври. Дългият три метра целофизис едва стигал метър височина. Той бил тънък и жилав. ТИчал бързо, благодарение на здравите си задни крака. Вкаменелости на стотици динозаври от този вид са открити в местността Гоуст Ранч в Ню Мексико, САЩ. Предполага се, че те са измрели там едновременно при внезапно наводнение.

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails