Тиранозавър Рекс ходи отново

За да пресъздат реално движенията на Т-рекс, учените изучават мускулите на съвременните птици. В следващия клип може да видите как става това:

Еволюция при динозаврите / Evolutions Dinosaurus

Следва втора част на National Geographic HD: Evolutions Dino Turkey. В нея се разглеждат и съпоставят динозаврите-Раптори с днешни животни, като крокодил, някои гущери, щраус и прочие. Настъпват катаклизми на Земята. Изригване на вулкани, от които се отделят голямо количество вредни газове, пепел и не на последно място топлина. Какво става с динозаврите и по специално с нашия вид, който следим през времето на еволюция, Раптора? Как някои животни оцеляват при настъпилите изменения, крокодилите... ?
В този клип ще видите едно невероятно твърдение - в какво се е превърнал Рапторът - пуйка!?!
Вижте втората част:


Продължават промените на Земята. Контитнентите се разместват. Количеството на валежите нараства. При всички тези изменения Раптора продължава да съществува. И не само той. Еволюция на раптор в пуйка, продължение в трета част на National Geographic HD: Evolutions Dino Turkey. Нови разкрития в Североизточен Китай.
Вижте трета част:

Еволюция на динозаврите

Еволюцията е приспособяването на живите организми към изменящата се околна среда. Динозаврите също са се видоизменили. Някои са измрели, но се твърди че други, наследници на динозаврите, живеят все още сред нас. Кои са те? Как се е извършвала еволюцияата милиони години наред? В Монголия през 1998 година са намерени фосили, които карат учените да се замислят над измененията и еволюцията на някои динозаври. В следващия филм на National Geographic HD в няколко части се показва как рапторите се изменят.
Вижте първата част:

Allosaurus / Алозавър

Allosaurus е живял по време на късния юрски период около 140 милиона години преди новата ера. Той е един от най-големите и най-страшни хищници, които някога са живели на сушата.
Името Allosaurus означава "различни гущери" и е получено от гръцките αλλος / Allos ( "различни, странни") и σαυρος / sauros ( "гущер").
Allosaurus е имал къси ръце, имащи по три пръста, завършващи в остри като нож 10 сантиметрови нокти, които може би са били използвани за разкъсване на тъканта на неговите жертви.
Имал е остри четири инча дълги зъби, които е използвал, за да разкъсва мъртвите или умиращи жертви, които са имали нещастието да бъдат заловени от Allosaurus/Алозавъра.


Алозавърът е типичен голям теропод, с голяма опашка, къс врат и предни крайници. Възрастните Алозаври са били с дължина от 8,5 метра до 9,7 метра. Теглото им е достигало до 2,7 тона.
Изброени са средно 16 зъба на челюст в устата на Алозаврите. Предполага се, че са си сменяли зъбите. При падане на зъб, се е появявал нов. Горе на главата на Алозавъра е имало чифт къси рога, които са били различни за различния индивид.

Вкаменелости от Алозавър са намерени в Юта, Северна Америка. Те показват, че Алозаврите може да са живеели и ловували в групи. В група, Алозаврите би трябвало да са имали затруднение при лов на по-големите динозаври от техния период. В изкопана вкаменелост на голям растителнояден Apatosaurus/Апатозавър е намерен зъб на Алозавър, което показва, че се е хранел и с големи динозаври.

Тиранозавър Рекс срещу Анкилозавър / T-Rex vs Ankylosaurus

Откъс от филма на BBС за динозаврите. В този епизод майка Т-рекс грижеща се за малките си, влиза в борба с Анкилозавър, за да ги защити. Отговор на въпроса кой от двата динозавъра е по-силен можете да видите тук.

Тиранозавър Рекс, атаката на динозавъра

На този клип може да видите как според BBC Тиранозавър рекс е ловувал. Това е женски Т-рекс, който се грижи за своите малки и лови плячка, за да им я занесе.

Евримеров криптоклид / Cryptoclidus eurymerusРазред: Плезиозаври
Семейство: Криптоклиди
Род и вид: Cryptoclidus eurymerus
Криптоклидите са едни от най-известните представители на плезиозаврите, древни хищници влечуги, живели преди 210 - 65 млн. години. в световните морета. В процеса на развивите плезиозаврите представлявали особена линия и ареалът им бил особено ограничен.
Придвижване
Подобно на останалите плезиозаври, криптоклидът бил приспособен към живот във водата. Костите на пръстите на краката му били така прилепнали едни в други, че образували плавник, поради което животното се придвижвало твърде тромаво на сушата, ако изобщо се престрашавало да излезе от водата. Във водата движението се извършвало с предните и задните плавници. Предполага се, че е гълтал камъни, за да намали подемната сила на водата и за да плува по-лесно под вода.
Находки
Части от скелети на евримеров криптоклид са открити единствено в глинестата почва на Оксфорд - Англия. Намерените тук останки от криптоклид представляват едно от най-богатите находища на фосили. През викторианската епоха глината била добивана на ръка, а от нея се правели тухли. Колекционерите на фосили изкупували останките от работниците. От 1910 г. добивът на глина бил механизиран, поради което повечето останки били унищожени, преди да бъдат видени от когото и да било. В наши дни учените претърсват изкопните ями, особено там, където преди това е работил багер. Когато се натъкнат на кост и останалата част от скелета все още е непокътната, изкопават скелета и отбелязват мястото на всяка кост.
С изключение на един единствен случай, всички открити скелети на криптоклиди са от един и същи вид, евримеровия криптоклид. Единственият познат до сега скелет от друг вид, ричардсоновия криптоклид, е намерен в Дорсет.
Врагове
Някои видове месоядни плезиозаври са ловували криптоклиди. Огромният лиоплиородон, който достигал на дължина до 15 метра и черепът му бил дълъг 3 метра, явно е можел да погълне животното на няколко хапки.
Симолестесът бил много по-малък на ръст, но затова пък имал силни челюсти, с които откъсвал големи късове от жертвата. Гърбозъбата акула от рода Hybodus, която достигала 4 метра на дължина, също била опасен враг. Най-уязвимата и лесна за нападение част на криптоклида била неговата шия. При самоотбрана най-вероятно е разчитал само на зрението си, възможно е да се е опитвал да се маскира. Най-естественият му враг вероятно е била огромната костна риба леедзихтис, достигааща до 10 м на дължина. Тя не се хранела с едра плячка, но съдейки по храната й е била съперник на криптоклида, тъй като подобно на днешната гигантска акула и баленовите китове се хранела с дребни животни и планктон.
Размножаване
Останките са открити заедно с фосили от наносни дървета и извлечени някога в морето измрели динозаври.От което може да се заключи, че животното е живяло близо до брега, а женската е била живораждаща. малките се раждали напълно развити във водата или на брега. Това обаче противоречи на факта, че подобните му на гребла крайници са били непригодни за ходене по сушата. Намерени са скелети на млади индивиди, но учените не са попадали на скелети на новородени.
Храна и ловуване
Евримеровият криптоклидимал малка глава, дълга шия и остри, издадени навън сключени зъби при затворени челюсти. Дългият, гъвкав врат му помагал при търсенето на храна и го улеснявал при бързата смяна на посоката. Древното влечуго вероятно е плячкосвало дребни животни, които прецеждало от водата, но с острите си зъби е можело да лови и по-големи риби. Предполага се, че се е хранело с дребни риби и морски ракообразни, както и с млади главоноги, амонити и белемнити. Вид антарктически тюлен, който се храни с дребни ракообразни, има подобни зъби.
Размери на тялото: 4 метра дължина; тежащо около 1 тон.


Източник на снимката: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/00/Cryptoclidus.JPG

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails