Allosaurus / Алозавър

Allosaurus е живял по време на късния юрски период около 140 милиона години преди новата ера. Той е един от най-големите и най-страшни хищници, които някога са живели на сушата.
Името Allosaurus означава "различни гущери" и е получено от гръцките αλλος / Allos ( "различни, странни") и σαυρος / sauros ( "гущер").
Allosaurus е имал къси ръце, имащи по три пръста, завършващи в остри като нож 10 сантиметрови нокти, които може би са били използвани за разкъсване на тъканта на неговите жертви.
Имал е остри четири инча дълги зъби, които е използвал, за да разкъсва мъртвите или умиращи жертви, които са имали нещастието да бъдат заловени от Allosaurus/Алозавъра.


Алозавърът е типичен голям теропод, с голяма опашка, къс врат и предни крайници. Възрастните Алозаври са били с дължина от 8,5 метра до 9,7 метра. Теглото им е достигало до 2,7 тона.
Изброени са средно 16 зъба на челюст в устата на Алозаврите. Предполага се, че са си сменяли зъбите. При падане на зъб, се е появявал нов. Горе на главата на Алозавъра е имало чифт къси рога, които са били различни за различния индивид.

Вкаменелости от Алозавър са намерени в Юта, Северна Америка. Те показват, че Алозаврите може да са живеели и ловували в групи. В група, Алозаврите би трябвало да са имали затруднение при лов на по-големите динозаври от техния период. В изкопана вкаменелост на голям растителнояден Apatosaurus/Апатозавър е намерен зъб на Алозавър, което показва, че се е хранел и с големи динозаври.

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails