Стегозаври


Разред: Птицетазови динозаври

Семейство:Стегозаври

Род и вид: Stegosaurus stenops
Стегозавърът е динозавър с гребеновидни плочки на гърба и се числи към едно от семействата на динозаврите с твърда броня, живели преди 170 милиона години на Земята.

Има основание да се предполага, че въпреки страшната си външност стегозавърът е бил мирно тревопасно. Вместо да разчита на силата си, той вероятно е предпочитал сигурността на стадото.

Характерни особености:
Поради двете редици костни плочи по дължината на гърба си стегозавърът лесно може да се разпознае сред другите видове динозаври.
Гребеновидните плочки, с дължина до 60 см, дават основание за много предположения. Повечето от изследователите на древните животни смятат, че плочите са били покрити с рогов слой и са представлявали част от защитното въоръжение на животното. Други са на мнение, че стегозавърът е използвал плочките за регулиране на телесната си температура.
Обърнати към слънцето, покрити с кожа, богати на кръвоносни съдове (а не рогов слой) плочки стопляли кръвта на животното. Скривайки се от слънцето, динозавърът е могъл да разхлади тялото си.
Стегозавърът не е най-големият динозавър, но шестметровотo му тяло е внушително. Дължината на предните му крайници е наполовина от тази на задните, но пак ги е ползвал при движението.
Главата на стегозавъра е била с размер около 45 см и се е намирала близо до земята, благодарение на което е можел да пасе и ниско растящи растения. Мозъкът му е бил много малък, не по-голям от топка за голф.

Местообитание:
Стегозавърът е живял преди 170 млн. години на земно образувание, което се е намирало на територията на Северна Америка. По времето на стегозаврите климатът там е бил топъл, почти тропичен, което вероятно е създавало идеални условия за живот на тревопасното животно.
На пръв поглед растителният свят на онази епоха може да се оприличи на тропичната джунгла, независимо че много растителни видове ги е нямало, не са съществували и цъфтящи растения. Вероятно най–разпространени са били цикасовите (голосеменни палмообразни растения), папратите и иглолистните растения.

Хранене:
Стегозавърът е бил тревопасен и се е хранел с различни растения. Благодарение на субтропичния климат на Северна Америка в родината на стегозавъра растителността е била богата.
От скелетите, открити при разкопки, може да се заключи, че е имал силна гръбна мускулатура, свързана посредством костни удължения с тази и опашката така, че да се изправя и да яде листата на дърветата. В същото време не е бил достатъчно приспособен към растителноядството, понеже е имал малки и слабо развити кътници. Вероятно е гълтал камъни за раздробяването на храната, съдържащи жилави влакна.

Размножаване:
Изследването на стегозаврите е интересно, понеже неизвестностите около тях са много. Нищо чудно да добием нови знания за тях – чрез изследване на находки.
Знаем, че много от динозаврите – вероятно и стегозаврите са снасяли яйца със сравнително малки размери в плитки дупки, издълбани от тях. Дупките покривали с пясък, а яйцата се мътели бавно на слънчева топлина. След излюпването малките се развивали бързо, за да избегнат набезите на животни, хранещи се с яйца. Малките стегозаври вероятно са растели сред стадото, където са били защитени. Вероятно и стегозаврите като другите стадни животни, са водели битка за правото да се чифтосват и за поста водач на стадото. Борбата им се е изразявала в заплашителни движения и демонстрация на сила без да е борба на живот и смърт.Врагове:
Стегозавърът е бил кротко тревопасно животно и вероятно често е ставал жертва на месоядни динозаври като Tyrannosaurus rex например.
Стегозавърът се е движел тромаво, двете му страни и крайниците предлагали идеална възможност за атакуване. Тъй като не е можел да бяга бързо на два крака, вероятно про нападение е оставал на място и е рамахвал бодливата си опашка за защита.
Двата чифта бодли на опашката са били дълги близо метър. Някои родствени на стегозавъра видове са имали четири чифта бодли на опашката. Бодлите вероятно са били покрити с рогов слой.

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails